Textos sostenibles

1867

Filosofia Kyosey

Kyosei significa “viure i treballar junts pel bé comú”, permetent que la cooperació i la prosperitat mútues coexisteixin amb una competència justa i saludable. TEXT

1864

Manifest El primer és el primer

The First Things First Manifesto (El Manifest “El primer és el primer”) va ser escrit el 29 de novembre de 1963 i publicat en 1964 per Ken Garland.  TEXT

1982

Carta Mundial de la Natura

En la sessió del 28 d’octubre de 1982 de l’Assemblea General de les Nacions Unides es va aprovar la Carta Mundial de la Naturalesa pels 118 Estats que van votar i signar al seu favor. TEXT

1986

Caux Round Table

Aquest grup es centra en la importància que la Responsabilitat Corporativa Mundial té en la reducció de les amenaces a la pau i estabilitat internacionals. TEXT

1989

Principis CERES

CERES es tracta d’una aliança amb les organitzacions mediambientals líders, per trobar la manera de bolcar les inversions cap a un medi ambient saludable. TEXT

1994

Triple compte de resultats

El triple resultat és un terme de negocis que fa referència a l’acompliment dels objectius d’una empresa expressat en tres dimensions: econòmica, ambiental i social. TEXT

2000

Manifest El primer és el primer

El document original de 1964 va ser posat al dia per Adbusters, un nou grup de dissenyadors, l’any 2000, per actualitzar-lo acord al món actual. TEXT

2000

El principi de precaució

És un concepte que recolza l’adopció de mesures protectores davant les sospites fundades que certs productes o tecnologies creen un risc greu per a la salut pública o el medi ambient. TEXT

2000

Els principis de Hannover

Guia per al disseny i la realització de l’Exposició Universal de Hannover l’any 2000, elaborada per l’equip de l’arquitecte William McDonough a principis dels anys noranta TEXT

2002

Això és el que he après

“This is what I have learned” va ser pronunciat per Milton Glaser en la trobada organitzada per la AIGA (American Institute of Graphic Arts) al març de 2004. TEXT

2004

El que un dissenyador ha de ser

Aquest discurs va ser pronunciat per Milton Glaser en la trobada «Llegendes del Disseny» organitzat per la AIGA (American Institute of Graphic Arts) a l’octubre de 2004. TEXT

2007

The Designers Accord

L’Acord dels Dissenyadors és una coalició mundial de dissenyadors, educadors i líders de negocis treballant junts per crear un impacte ambiental i social positiu. TEXT